Cliënteninvloed en inzet ervaringsdeskundigheid

Door allerlei omstandigheden kunnen mensen in onze samenleving vastlopen. Bij persoonlijke problemen, psychiatrische klachten, verslavingsproblematiek of financiële zorgen zien zij zich genoodzaakt om (professionele) ondersteuning in te schakelen. Instellingen uit Zorg & Welzijn zijn zich er in toenemende mate van bewust dat voor het bieden van passende ondersteuning de stem van cliënten gehoord moet worden. Alleen als zij betrokken en begrepen worden, kan herstel en participatie vorm krijgen.
dromenHet realiseren van de noodzakelijke samenwerking tussen cliënten, professionals en bestuurders blijkt vaak een weerbarstig proces. Barricadoor helpt deze partijen om elkaar te horen en te begrijpen. Versterking van cliënteninvloed, empowerment van de doelgroep en implementatie van inzet van ervaringsdeskundigheid staan in het werk van Barricadoor centraal.

Mooi voorbeeld is opleiding Ervaringsdeskundigheid in Armoede en Sociale Uitsluiting.
Kro – Kruispunt maakte een mooie reportage:

Wie niet rijk is, moet slim zijn.

 

Wilt u meer weten? U kunt hier extra informatie aanvragen.