Advies en ondersteuning in zorg en welzijn

graffitti-2Zorg & Welzijn zijn in ontwikkeling. Herstelondersteunende zorg, zelfbeheer en cliëntsturing, ambulantisering en wijkgericht werken worden breed geïmplementeerd. Daarbij wordt de wens gevoeld om cliënten te betrekken, zodat vraag en aanbod een juiste inhoudelijk afstemming krijgt. Barricadoor adviseert en ondersteunt bij de totstandkoming van projecten die gehoor geven aan de behoeften van cliënten uit de (O)GGZ, maatschappelijke opvang en armoedeproblematiek. In opdracht van dienstverleners èn van afgevaardigden van de cliëntgroep.